Actueel

Nieuws

Bestemmingsplan Buitenstad ter inzage Lokaal nieuws donderdag 08 juli 2021

Bestemmingsplan Buitenstad ter inzage

Op 29 juni 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel het Ontwerp Bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de Buitenstad geaccordeerd. In navolging hierop ligt het bestemmingsplan per 8 juli ter inzage. Wederom een belangrijke stap in de ontwikkeling van de voormalige scheepsbouwlocatie in Zaltbommel.

Na de unanieme goedkeuring van het definitief stedenbouwkundig ontwerp door de gemeenteraad van Zaltbommel op 10 juni is gestart met de procedure voor het bestemmingsplan. Allereerst heeft het college het ontwerp bestemmingsplan geaccordeerd. De procedure wordt vervolgd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Vanaf vandaag ligt het ontwerp bestemmingsplan formeel ter inzage. De gemeente heeft deze formele stap bekend gemaakt middels een publicatie in de Staatscourant. In verband met de zomervakantieperiode is de inzagetermijn van het bestemmingsplan met drie weken verlengd naar een periode van 9 weken. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan van 8 juli 2021 tot en met 8 september 2021 ter inzage ligt. Tijdens deze inzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Het bestemmingsplan is online te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Na de inzagetermijn start de procedure voor definitieve goedkeuring door de gemeenteraad met de behandeling in de raadscarrousel. Vervolgens behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting in de raadsvergadering van november 2021.

Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld zullen wij een doorkijk geven naar de planning en fasering voor de realisatie van de toekomstige woningen in de Buitenstad.

Publicatie Staatscourant: http://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-216480.html

Besluit ontwerp Buitenstad Zaltbommel Lokaal nieuws donderdag 24 juni 2021

Besluit ontwerp Buitenstad Zaltbommel

Voor de ontwikkeling van de Buitenstad, de voormalige buitendijkse scheepswerf in Zaltbommel, is op 10 juni j.l. een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad heeft unaniem het definitief stedenbouwkundig ontwerp Buitenstad goedgekeurd.

Wethouder Willem Posthouwer: “Ik ben blij dat de hele raad akkoord heeft gegeven voor dit mooie plan. Een belangrijke stap richting de realisatie van 330 nieuwe woningen in Zaltbommel.”

Met de goedkeuring van het stedenbouwkundig ontwerp heeft de raad tevens ingestemd met de realisatie van dertig betaalbare woningen in de Buitenstad.

Het gebouw op de landtong, het dichtst gelegen bij de oude stadskern van Zaltbommel, wordt één woonlaag minder hoog dan in de eerdere plannen terwijl voor enkele onderdelen van de oude scheepswerf, de kraanbaan en de hellingbaan, de procedure wordt gestart tot gemeentelijk monument.

Nu wordt gestart met de procedure voor het bestemmingsplan Buitenstad. De gemeenteraad zal hierover aan het einde van dit jaar besluiten.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Zaltbommel.

Aanmelden